Яна Стоянова

Яна СтояноваДиректор
Яна Стоянова е сертифициран консултант по Организационна диагностика към Human Synergistics. Тя е сертифициран кариерен консултант по програмата GCDF (Global Career Development Facilitator) към Националния борд на сертифицираните консултанти (NBCC), Северна Каролина, САЩ, както и сертифициран Life coach към Нобъл Манхатън, Великобритания. Специализирала е и е присъствала на редица конференции и семинари за управление на промяната в организациите, мениджмънт и повишаване на капацитета по програма на Harvard University Fellowship, проведена в University of Washington (Сиатъл, САЩ), както и на семинари в Австрия, Египет и т.н. От м. Май 2005 година, Яна е управител на КРЕДО Хюман Рисорсинг ЕООД. Преди това е работила като Заместник директор – Човешки ресурси за Българския филиал на КЕЪР Интернешънъл – една от трите най-големи неправителствени организации в световен мащаб, както и като стратегически консултант за Човешки ресурси на Борда на RSM BX, българско представителство на RSM International -шестата най-голяма одиторска мрежа в света . Яна притежава дългогодишен опит в областта на установяване и внедряване на процедури за подбор на персонал както и ефективно управление и развитие на човешките ресурси. Тя има задълбочена практика в процесите на кариерното консултиране и организационното развитие както и солиден опит в сферата на българското трудово законодателство и неговите процедури. Яна Стоянова е Магистър по Одит в публичният сектор и Бакалвър по Финанси.

e-mail: stoyanova@credohr.com

Станимира Танева

Станимира ТаневаВъншен експерт
Станимира Танева е академичен психолог, специализиран в областта на Приложна и Организационната психология. Нейните проучвания са фокусирани върху психологическото измерване и по-специално – инструменти за измерване потенциала на личността в контекста на кариерното развитие. Станимира е също сертифицирана в областта на Човешките ресурси и акредитиран консултант и фасилитатор на обучения за Организационна диагностика и развитие към Human Synergistics България. Консултантската дейност на Станимира започва преди осем години и включва подбор, оценка на личностен потенциал и организационно развитие на проекти. Станимира е външен експерт и национален координатор на международни проекти в областта на социалната адаптация, набиране на персонал, професионално ориентиране и кариерно развитие. Тя има административен опит като административен директор на Центъра за кариерно развитие на Нов български университет – първият частен университет в България. От 1998 г. Станимира Танева работи в академична среда в областта на психологическата оценка и измерване в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

e-mail: taneva@credohr.com

Дарина Чакърова

Дарина ЧакъроваЕксперт Човешки ресурси
Дарина е част от екипа на Кредо Хюман Рисорсинг от Април 2007. Тя има опит в подготовката, организацията и провеждането на семинари, обучения и инициативи по младежки проекти към Министерство на образованието, Министерство на културата, както и в международни организации : Europa Cantat, International Federation for Choral Music. Дарина е участник в редица международни събития и фестивали в Белгия, Германия, Австрия, Франция, Южна Африка, Холандия и Италия. Дарина е студент по специалност Хорово дирижиране към Музикалната академия в София. През 2007 и 2008г. е била единствен представител на България в Международния младежки хор, финансиран по програма на ЮНЕСКО към ООН. Учатвала е в Young Event Management Program /Utrecht, the Netherlands/ и Art and Event Management /Caen, France. Дарина координира проектите на Кредо в областта на подбор, обучения, кариерно консултиране, както и тестване и верифициране на компетентностни модели за бизнес организации.

e-mail: chakarova@credohr.com

Велислава Субева


velislavaАсистент Човешки ресурси

Велислава е част от екипа на Кредо Хюман Ресорсинг от Ноември 2015. Притежава  Бакалавърска степен по „Бизнес администрация и има опит като консултант в търговската сфера и услугите, както и мениджър на екип в спорт и wellness  сферата. Преди да се присъедини към екипа на Кредо, Велислава е участвала в проекти на Junior achievement Bulgaria в сферата на предпремачеството. Велислава участва активно в  проектите на Кредо в областта на подбор и кариерно консултиране.

 

e-mail: office@credohr.com