КРЕДО Хюман Рисорсинг ЕООД е консултантска компания, предоставяща професионална експертиза в областите на подбор на персонал и консултации при оптимизиране на модели за  управление на човешки ресурси.

Като допълнителна дейност нашите консултанти разработват индивидуални програми за управление на таланти, кариерно развитие и коучинг.  КРЕДО ХЮМАН РИСОРСИНГ представя актуални модели на организационна диагностика и одит на системи за управление на човешки ресурси.

Работата на екипа се базира на следните основни принципи:

• Отговорност към нашите клиенти
• Развиване и поддържане на дългосрочни партньорства
• Уважение към клиентите и кандидатите
• Постигане на успешни резултати

* credo (латински): АЗ ВЯРВАМ!

КРЕДО Хюман Рисорсинг ЕООД е акредитирана агенция за посредническа дейност по наемане на персонал на територията на Р България от Агенция по заетостта към МТСП (лиценз 1718 /07.04.2014, валиден до 07.04.2019 г.).