КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ И КОУЧИНГ

 

Кариерно развитие

sinternationalhr-250x250Кредо Хюман Рисорсинг ЕООД представя професионален опит и консултации в проектирането на индивидуални програми за кариерно развитие, както на индивидуално, така и корпоративно ниво. Процесът на кариерно развитие има за цел да подкрепи клиента в разбиране и оптимизиране на личен потенциал за постигане на по-добри резултати, както и да се подобри цялостното представяне на работното място.

Коучинг

КРЕДО Хюман Рисорсинг ЕООД осигурява коучинг сесии за оптимизиране на развитието на потенциала в личен план. Коучинг програмите са съобразени така, че да отговорят на индивидуалните нужди на клиента, както и към подпомагане на процеса на самоактуализация в живота. Нашите специалисти в коучинг областта работят съвместно с клиента за установяване и изясняване на цели и задачи, като разработват план за действие за постигане на ефективен резултат.