ОБУЧЕНИЯ

trainingКредо Хюман Рисорсинг  ЕООД разработва програми за обучения и планове за развитие на персонала, с цел оптимизиране на организационния капацитет, въз основа на предварителен анализ.

Процесът следва няколко стъпки:

• Анализ за нуждата от обучения
• Идентифициране на ключовите области за подобряване на капацитета на персонала и компетенциите му
• Изготвяне на методология за обучение и план за изпълнение заедно с индивидуалните планове за развитие

Нашият екип от български и международни експерти представя индивидуални консултантски сесии в следните ключови области на управление:

• Ефективно вземане на решения
• Подобряване на комуникацията в организацията
• Управление на конфликти
• Ефективното лидерство
• Създаване и управление на ефективни екипи
• Разработване и управление на проекти