ОДИТ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

conductinganhrauditОдит на системи за управление на човешки ресурси е процес на изследване на политики, документация, системи и практики по отношение на HR функциите в организацията. Целта на одита е да се идентифицират успешни практики и дефицитни области в системата на управление на човешки ресурси. Одитът е фокусиран върху анализ и подобряване на HR функциите в организацията.

Одитът е диагностичен инструмент, който цели да подпомогне мениджърите при оптимизацията на процесите на управление на човешки ресурси в организацията. HR одитът подпомага организацията да се насочи към конкретни стъпки и действия, за да реализира цели и стратегия, интегрирайки пълния обхват на HR функциите в процеса.

Основната цел на HR одит процеса 

Оценка на ефективността на HR практиките при:

• Яснота на роли и отговорности в организацията и HR информационни системи (HRIS)
• Подбор
• Администриране на документация
• Обучение, развитие и управление на кариерата
• Възнаграждения и обезщетения
• Оценка на представянето
• Прекратяване на трудови отношения, преназначаване
• Правни въпроси и политики

Как работи процесът?

Като ваш професионален консултант, нашият екип се фокусира върху:

• Преглед на съответната документация
• Интервюиране на ключов персонал
• Събиране на данни, подготовка и съставяне писмен доклад
• Изготвяне на конкретни препоръки за подобряване на ефективността и производителността на функцията на човешките ресурси

Незабавните ползи от одита

След приключване на процеса на одит, експертите от Кредо съдействат в последстващия процес за:

• Създаване на HR бизнес план
• Оптимизиране на работните процеси на човешките ресурси
• Следене за спазването на установените правила и процедури
• Разработване на ефективни HR системи

След цялостна оценка, ние идентифицираме областите за подобрение и предоставяме практически решения. Най-добрите HR практики включват правно защитима рамка, обучение на служителите, както и достъп до точна и актуална информация. Ние ви подпомагаме в процеса на оценка и цялостен поглед къде се намира организацията днес, както и какви биха могли да бъдат влиянията върху бъдещото развитие.

Преминаването от Препоръка към Резултатите

След  констатациите от организационния одит, Кредо Хюман Рисорсинг ЕООД е на разположение да ви помогне при изпълнението на HR бизнес план като следващи стъпки от HR одита.