ПОДБОР НА ПЕСОНАЛ
Направление: Подбор на персонал

Human ResourcesПредоставянето на консултации в областта на подбор на персонала се координира от нашия екип с практическа експертиза в областта на човешките ресурси и трудовото законодателство. Нашите консултанти ви подпомагат в търсенето на подходящ сътрудник за вашия екип чрез анализ на настоящата ситуация на фирмата и съвместно изработване на профил на изискванията на съответната позиция.

Ние провеждаме филтриране на кандидати и подбор чрез процедури, проведени в няколко селекционни кръга:
• Изследване и оценяване на професионално значимите знания, умения и способности
• Изготвяне на медиен план за публикации, с цел привличане на максимален брой кандидати на база длъжностна характеристика
• Изследване и оценка на професионално значими личностни качества, поведенчески характеристики и мотивация на кандидатите чрез серия от интервюта и тестове
• Изготвяне на индивидуални профили и представяне на селектираните кандидатури на възложителя
• Организиране и координиране на заключителните интервюта
• Проверка на препоръките и референциите от предишни работодатели
• Консултации за въвеждане и ориентация, мотивация и развитие на новите сътрудници

В периода след наемане на новия сътрудник, нашите  консултанти поддържат регулярен контакт с клиента и избрания кандидат, с  цел подпомагане на процеса на ориентация и мотивация, както и успешното интегриране на новия служител в организационната среда.