*Credo (от латински): Аз вярвам

. Отговорност

Отговорност към нашите клиенти!

. Развиване

Развиване и поддържане на дългосрочни партньорства

. Уважение

Уважение към клиентите и кандидатите

. Постигане

Постигане на търсения резултат